Privacyverklaring

Studio Puur Natuur respecteert je privacy en verwerkt je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf: Studio Puur Natuur
Website: www.studiopuurnatuur.nl
KvK: 504200110000
BTW-id: NL001377958B95

Soorten persoonsgegevens
Studio Puur Natuur verwerkt persoonsgegevens. Indien je gebruik maakt van de webwinkel of je inschrijft voor de nieuwsbrief, verstrek je Studio Puur Natuur een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte bedrijfsadministratie. Daarvoor worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN
 • Voor zakelijke contacten: KvK registratie en BTW-id
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, zoals bijvoorbeeld of je een zakelijke of particuliere klant bent

Doel van verwerking
Studio Puur Natuur verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van facturen en betalingen
 • Leveren van producten en diensten
 • Verzenden van nieuwsbrieven en aanbiedingen
 • Verschaffen van informatie over inhoudelijke wijzigingen van producten of diensten
 • Verschaffen van informatie over wijziging van prijzen en voorwaarden
 • Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat

Bewaartermijn
Studio Puur Natuur zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. De bewaartermijn is maximaal twee jaar, gerekend vanaf de datum van de gerelateerde dienstverlening, tenzij een wettelijke verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft.

Delen van gegevens
Studio Puur Natuur verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Je gegevens worden gedeeld met de volgende organisaties: Vimexx, WordPress, Mollie, Rabobank, PostNL en de belastingdienst. Ik verwijs je graag naar deze bedrijven voor meer informatie omtrent hun beleid ten aanzien van persoonsgegevens.

 • Vimexx, als host van mijn website
 • WordPress, waarin mijn website is gebouwd
 • Rabobank, voor het afhandelen van betalingen
 • Mollie, voor het afhandelen van betalingen
 • PostNL, voor het verzenden van de producten
 • De Belastingdienst, vanwege een wettelijke plicht

Cookies en websitegebruik
De webdiensten van Studio Puur Natuur gebruiken uitsluitend technische en functionele cookies. Daarnaast worden anonieme statistieken bijgehouden over het gebruik van de webdiensten. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Toegang tot je gegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@studiopuurnatuur.nl. Studio Puur Natuur zal zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken, op jouw verzoek reageren.