Voorwaarden Instant Download

Voorwaarden Instant Download – Nederlands

Indien u overgaat tot aankoop van een instant download in de webshop van Studio Puur Natuur, gaat u akkoord met de volgende gebruikersvoorwaarden:

 • U krijgt een licentie voor persoonlijk priv√©gebruik tot 10 stuks
 • U kunt uw aankoop 2 maal downloaden
 • U heeft 2 weken downloadtijd
 • Op uw aankoop rust copyright
 • Het digitale product mag niet worden doorverkocht uit commercieel oogpunt
 • Het digitale product mag tot 5 jaar na aankoop worden gebruikt
 • Onrechtmatig gebruik van het digitale product is niet toegestaan
 • Commercieel gebruik van het product is niet toegestaan
 • Vals auteurschap is niet toegestaan
 • Het Nederlands recht is van toepassing op uw aankoop
 • Het zo milieuvriendelijk mogelijk afdrukken op zo milieuvriendelijk mogelijke dragers wordt zeer op prijs gesteld

License Agreement Instant Download – English

If you proceed to buy an instant download in the webshop of Studio Puur Natuur, then you agree with the following terms:

 • You get a license for personal private use up to ten prints
 • You can download your purchase 2 times
 • You have two weeks to download your purchase
 • Copyright is applicable to your purchase
 • The digital product can not be sold for commercial purposes
 • The digital product may be used up to 5 years after purchase
 • Unrightful use of the digital product is not permitted
 • Commercial use of the product is not permitted
 • Wrongful authorship is not permitted
 • The Dutch law is applicable to your purchase
 • It is appreciated if you print this purchase in an environmentally friendly matter on environmentally friendly carriers.